Office staff

Shri Rajesh Pure
Lab. Tech.

Smt. Basanti Sulya
Lab. Tech.

Ms. Megha Verma
Lab. Tech.

Mrs. Padmini Sharma
L.D.C.

Shri Sultan More
L.D.C.

Shri Abhay Ghavari
Driver

Shri Radhakrishna Kushwaha
Lab. Attendant

Shri Bhagwandas Bhavsar
Lab. Attendant

Mrs. Lalita Rawte
Lab. Attendant

Shri Dongar Singh
Farrash

Shri Bhagirath Shukla
Chowkidar

Shri Rupesh Amode
Peon

Shri Manish Choudhary
Gardener